SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Uvítanie prázdnin

 08.07.2023

                                    P o z v á n k a

                          Milé deti, vážení občania,
starosta obce a  obecné zastupiteľstvo v spolupráci s Jednotou dôchodcov

                v Olšovanoch Vás srdečne pozývajú  na spoločné

                           U V Í T A N I E     P R Á Z D N I N ,

ktoré bude v sobotu 8. júla o 14,00 hod. na ihrisku pri materskej škole.
Pripravujeme pre Vás športové popoludnie, skákací hrad a k tomu malé
občerstvenie. Poslanci a naši dôchodcovia navaria chutný guláš.


                                             Tešíme sa na Vašu účasť

                                                    František Marcin

                                                          starosta


Zoznam aktualít: