SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

História

Prvá zmienka o obci je z roku 1272 Ilsawa. V ďalšom historickom vývoji sa názov obce menil nasledovne: 1290 Elswa, 1335 Ilsua, 1427 Ozwa, 1630 Osswa, 1773 Olssowjany, 1786 Olschawiani, 1920 Olšovjany, 1927 Olšoviany, 1948 Olšovany. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Ósva.

Obec patrila pod Abovsko-turniansku župu, okres Košice, Košický kraj. Po roku 1960 sa obec začlenila pod okres Košice – vidiek, Východoslovenský kraj.

Obec patrila panstvu Trstené pri Hornáde, koncom 14. storočia panstvu prepošstva v Myšli. V r. 1643 prešla do majetku jezuitského kolégia v Košiciach. V r. 1715-20 mala 5 domácností, 1828 84 domov a 628 obyvateľov. 1890-1910 sa mnohí vysťahovali. Olšovany sú dodnes poľnohospodárska obec (ovocinárstvo). V r.1938-45 bola pripojená k Maďarsku. Časť obyvateľov pracuje v priemyselných podnikoch v Košiciach

Symboly obce