SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Školstvo

Materská škola, Olšovany 56

kontakt: 0553091227
email: msolsovany@gmail.com
web: https://msolsovany.sk

Pedagogický zamestnanci:

  • riaditeľka: Jana Jurčová
  • učiteľka: Michaela Dudičová 

Nepedagogický zamestnanci:

  • kuchárka: Albina Eperješiová
  • upratovačka: MIlena Bérešová

Materská škola, Olšovany 56 bola uvedené do prevádzky 1.9.2017.

Na rekonštrukcie a znovuotvorenie materskej školy bola obci Olšovany poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvm rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Zápis do Materskej školy  Olšovany na  školský rok 2023/2024

Prihlášku najdetu tu: https://msolsovany.sk

 

Naši škôlkari sa s radosťou a nadšením zapojili do výnimočného projektu OLEJKO CHRÁNI PRÍRODU. Projekt je zameraný na triedenie a zber použitého oleja, ktorý za iných okolností zaťažuje a znečisťuje prírodu. 

Týmto projektom chceme ukázať, že každý z nás môže prispieť k ochrane životného prostredia jednoduchými a možno navonok malými, ale účinnými krokmi.

Pomôžte nám vyzbierať za 3 mesiace minimálne 10 kg použitého kuchynského oleja.

Odovzdať môžete všetky druhy jedlých olejov a tukov (repkový, slnečnicový, palmový, bravčová masť, oleje z nálevov). Olej po vyprážaní nechajte vychladnúť, zbavte ho zvyškov jedál  a prelejte do čistej plastovej fľaše. Dobre uzavrite a prineste do MŠ alebo na Obecný úrad. 

Ďakujeme, že sa k nám pridáte.