SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Školstvo

Materská škola, Olšovany 56

kontakt: 0553091227
email: msolsovany@gmail.com
web: https://msolsovany.sk

Pedagogický zamestnanci:

  • riaditeľka: Jana Jurčová
  • učiteľka: Michaela Dudičová 

Nepedagogický zamestnanci:

  • kuchárka: Albina Eperješiová
  • upratovačka: MIlena Bérešová

Materská škola, Olšovany 56 bola uvedené do prevádzky 1.9.2017.

Na rekonštrukcie a znovuotvorenie materskej školy bola obci Olšovany poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvm rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Zápis do Materskej školy  Olšovany na  školský rok 2023/2024

Prihlášku najdetu tu: https://msolsovany.sk