SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecolsovany.sk spravuje Obec Olšovany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Olšovany

Adresa:

Obecný úrad Olšovany 
Olšovany 35
044 19 Ruskov

IČO: 00324574
DIČ: 2021244929

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice-okolie
Región: Olšavský
Počet obyvateľov: 677
Rozloha: 998 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1282 

Všeobecné informácie: info@obecolsovany.sk
Podateľňa: podatelna@obecolsovany.sk
Starosta: František Marcin, e-mail: starosta@obecolsovany.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecolsovany.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 055 / 696 57 24
E-mail: sekretariat@obecolsovany.sk
E-mail: obecolsovany@netkosice.sk


Nahlasovanie podnetov protispoločenskej činnosti: Obec Olšovany v zmysle zákona č.307/2014 Z.z. v platnom znení zverejňuje emailovú adresu na podávanie podnetov o nahlasovaní  protispoločenskej činnosti: kontrolor.olsovany@gmail.com

Zodpovedná osoba pre dohľad nad ochranou osobných údajov podľa § 44 odst.1 a ods.6 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení: Terézia Kinlovičová,  emailt.kinlovicova@gmail.com


Kompetencie:
Obec Olšovany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Olšovany je zriadený na spoločnom obecnom úrade Beniakovce so sídlom v: Košiciach, Kmeťová 20

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk