SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 60)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
24/0824/0015 Pripojenie k sieti internetu Odb.: Obec Olšovany
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
6 €
GT-MPV-247 Zriadenie vecného bremena Odb.: MH Teplárenský holding, a.s.
Dod.: Obec Olšovany
0 €
tz2024-05-14mm1 Modul QR kódy k programu Dane Odb.: Obec Olšovany
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
114 €
Zmluva o dielo 09052024 Chodníky v obci Olšovany Odb.: Obec Olšovany
Dod.: RAPAL, s.r.o.
67 063.03 €
1424 240 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Olšovany
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
230059 08U01 - Dodatok č.1 Zmena Zmluvy Odb.: Obec Olšovany
Dod.: Environmentálny fond
0 €
24/41/054/18 Podpora udržania pracovných návykov -PUPN 2 Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Olšovany
678.24 €
20032024 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Olšovany
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
Zmluva o dielo Olšovany - rozšírenie kanalizácie Odb.: Obec Olšovany
Dod.: NOVICOM s.r.o.
231 230.50 €
KRZH-KE-VO-107/2023 Darovanie prebytočného majetku Odb.: Obec Olšovany
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
Generované portálom Uradne.sk
1