SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 45)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
9127004302-2 Dodatok č.2 k PZ č.9127004302 Odb.: Obec Olšovany
Dod.: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
595.32 €
Dodatok č.3 k zmluve ZM-KO-OD-19-1000 2019/OBEC Nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Olšovany
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
9127004302 Poistná majetku Odb.: Obec Olšovany
Dod.: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
22.20 €
Dohoda č.23/41/010/22 Pomoc v hmotnej núdzi §10 Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Olšovany
0 €
Dohoda č. 23/41/054/2167 Podpora udržania pracovných návykov Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Olšovany
427.75 €
Zmluva na rok 2023/2024 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Odb.: Obec Olšovany
Dod.: AUDIT-LD, s.r.o.
660 €
IROP_Z302091DIA2_91_108 Riešenie migračných výziev v obci Olšovany Odb.: Obec Olšovany
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
5 200 €
28072023 Nájom zariadenia Odb.: Obec Olšovany
Dod.: Next Team, s.r.o.
57.96 €
IROP-CLLD-Q066-512-002-004 Poskytnutí finančného príspevku Odb.: Miestna akčná skupina OLŠAVA - TORYSA, o.z.
Dod.: Obec Olšovany
23 356.52 €
PK-10072023-01 Zmluva o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Olšovany
Dod.: webex.digital s.r.o.
36 €
ZM_SEP-IMRK2-2021-003644 Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu Odb.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dod.: Obec Olšovany
0 €
Zmluva o dielo č. 10-23 Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Olšovany Odb.: Obec Olšovany
Dod.: EKO SVIP, s.r.o.
740 000 €
Dodatok č.1 k zmluve č23/41/054/470 Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Olšovany
0 €
2023001065 Poskytnutie finančných prostriedkov pre CVC Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obec Olšovany
374.40 €
1423251 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Olšovany
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
23/41/054/747 Dohoda §54 Podpora udržania pracovných návykov - PUPN Odb.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dod.: Obec Olšovany
205.32 €
5190058926 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Olšovany
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
19 €
5190058925 ˇuzazové pistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Olšovany
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
38 €
Dohoda č.23/41/054/470 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Olšovany
1 643.04 €
7661693 Dodatok č.1 k zmluve o výkone správy majetku obce -430/27/2021 Odb.: Obec Olšovany
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk
1