SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 23)
Názov Popis Dátum
Zmeny a doplnky č.3 ÚPO Svinica Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente 15.02.2024
Voľby EP - právo voliť a byť volený v AJ informácia informácia pre voliča - právo voliť a byť volený v anglickom jazyku 14.02.2024
Voľby EP 2024 - právo voliť a byť volený info. - právo voliť a byť volený v slovenskom jazyku 14.02.2024
EP - vyhlásenie volieb 2024 termín volieb do EP, sobota 8. júna 2024 14.02.2024
Voľby prezidenta SR 2024 Informácia o pdmienkach práva voliť a práva byť volený 14.02.2024
Voľby prezidenta SR 2024 adresa: pre doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie. Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 02.02.2024
Uznesenie OZ 12024 Uznesenie OZ o zámere odpredaja akcii VVS 01.02.2024
Verejná obchodná súťaž Podmienky VOS 01.02.2024
Zámer prevodu akcii obce Olšovany Prevod akcii VVS formou obchodnej verejnej súťaže 01.02.2024
Rozhodnutie č.347/2023-Bi zo dňa 13.12.2023 - upovedomenie o podaní odvolania účastníkmi konania Využitie geotermálnej energie v Košickej Kotline časť Od L1- Šachta Olšovany, Šachta Olšovany- GS Svinica-Ďurkov 25.01.2024
Generované portálom Uradne.sk