SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 15.11.2023

P O Z V Á N K A

         Týmto Vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa  uskutoční dňa  22.11.2023 /v stredu/ o 16,30 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

  1. Kontrola uznesenia
  2. Zásady hospodárenia s majetkom obce
  3. Plán kontrol na I. polrok 2024
  4. Rôzne

                                                             František Marcin                                                                                                                                                                                                      starosta obce 


Zoznam aktualít: