SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Úradná tabuľa

Názov Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby
Popis Stavba VN vedenia, trafostanice a NN rozvodov a podzemného rozvodu verejného osvetlenia pre budúcu IBV na pozemkoch v kat.úz. Olšovany.
Doplňujúce informácie
Dátum zverejnenia 17.05.2024
Prílohy 10-2024_vsd_ur_ts_nn.pdf
Generované portálom Uradne.sk