Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Obec  v zmysle   § 5 ods. (1) zák. č.  211/2000  Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  podáva nasledovné informácie:

  1. Obec  je zriadená zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  2. Občan môže získať informácie o činnosti samosprávy na  Obecnom úrade v Olšovanoch  (OcÚ)  počas úradných hodín
  3. Informácie občan môže získať osobne na OcÚ , písomne   prostredníctvom Slovenskej pošty  a. s. , písomne prostredníctvom  elektronickej schránky  www.slovensko.sk,  elektronicky – e-mailovou poštou – obecolsovany@netkosice.sk  na internetovej stránke obce  „obec  Olšovany“ – oficiálna stránka obce
  4. Opravný prostriedok  je možné podať  na Obecnom úrade  Olšovany , písomne v termíne v zmysle „poučenia“ v konkrétnom  „Rozhodnutí“
  5. Žiadosti môžu občania podať spôsobom ako je uvedené v bode č. 3.  Lehota na vybavenie konkrétnej žiadosti je v zmysle platnej legislatívy SR.
  6. Prehľad pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk podľa ktorých povinná osoba (obec) koná, rozhoduje sú k dispozícií na OcÚ  Olšovany
  7. Sadzobník správnych poplatkov  je zverejnený  vo vestibule  Obecného úradu  Olšovany  ,resp. bude predložený na požiadanie  príslušným pracovníkom na vybavovanie  úradnej agendy.

Stránkové hodiny na Ocú Olšovany

 16.03.2020

                                                                    O Z N A M
V súlade s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušného orgánu o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa ods. 4 pism. d) zákona č. 355/2007 Z.Z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých predpisova a vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou SR sú stránkové hodiny na Obecnom úrade v Olšovanoch  len v

Pondelok, Stredu, Piatok v od čase 8,00 hod. do 11,00.hod.

Utorok a Štvrtok  sú nestránkové dni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                          František Marcin                                                                                                                                                              starosta obce

                                                                             

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

meteoblue