Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy

Zmluvy rok 2022

  Zmluvy na rok 2021

  Zmluvy na rok 2020

  Zmluvy rok 2019

  1 2

  Zmluvy rok 2018

  Zmluvy rok 2018

  Zmluvy rok 2017

  Zmluvy rok 2016
  Dodatok č.8nakladanie s odpadmi
  Dodatok__1_k_Zmluve_Z20161712_Z.pdf
  Zmluva___._Z20161712_Z.pdf
  Dotácia pre CVC Mesto Košice
  Zmluva o dielo vypracovanie projektu
  Zmluva auditor
  Zmluva ARC Košice- CVC
  Zmluva o budúcej zmluve VVS
  Kúpna zmluva
  Zmluva o dielo MŠ
  Zmluva___._0909_2015_SR___o_poskytnut___dot__cie_M__.pdf
  Zmluva o nakladaní s použitými batériami
  Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
  Zmluva o zabezpečení separovaného zberu
  VVS - zmluva o pripojení Ocú
  Kúpna zmluva VVS
  Zmluvy za rok 2015
  Záložná zmluva MDV a RR SR zverejnená 26.1.2015
  Záložná zmluva ŠFRB zverejnená 28.1.2015
  Zmluva auditor rok 2015
  Zmluva o dielo - verejné priestranstvo
  Zmluva o dielo - oplotenie cintorína
  Zmluvy SPP 2015
  Dodatok č.1 z zmluve o dodávke plynu
  Zámenná zmluva Agro OL
  Dodatok č.1 k Zmluve 121212/0433 -INSA
  Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb Omega
  Zmluva o poskytovaní poradenstva a služby
  Zmluva obnova dediny
  Zmluva o zriadení vecného bremena VVS
  Zmluva o poskytnutí služby
  Zmluva o separovanom odpade
  Zmluvy za rok 2014
  Dodatok č.6 k zmluve o odpadoch - zverejnený 3.1.2014
  Zmluva VUB - zverejnená 14.1.2014
  Zmluva o nájme bytov - zverejnená 15.1.2014
  Kúpna zmluva NB 12 b.j. - zverejnená 15.1.2014
  Poistná zmluva - zverejnená 23.1.2014
  Kúpna zmluva - spevnené plochy- zverejnená 27.2.2014
  Zmluva o poskytnutie údajov z katastra -zverejnené 31.3.2014
  TOPSET Dodatok č.4 k zmluve č.A1651/02/2007 zverejnené 2.4.2014
  Zámenná zmluva-zverejnená 16.4.2014
  Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre CVC zverejnená 7.5.2014
  CVC Mesto Košice - zverejnená 22.5.2014
  Dohoda UPSVaR 332934/2014 zverejnená 4.6.2014
  Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zverejnená 15.7.2014
  Zmluva o úvere NB zverejnená 11.8.2014
  Zmluva o dielo zverejnená 2.9.2014
  Príkazná zmluva
  Mandátna zmluva
  Zmluvy za rok 2013
  Ing. Žigmund Szathmáry
  Dodatok č.1 k Zmluve č.09/162/2012 VVS
  SLOVGRAM
  JUVENSTAV -
  Zmluva o pripojení VSD
  Zmluva o pripojení SPP
  Zmluva o nájme pozemku - zverejnená 27.12.2013
  Zmluvy za rok 2012
  Environfond - POD
  JUVENSTAV - POD
  TRIO TATRA
  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  VVS -Kanalizácia
  Olšovany - Kanalizácia
  INICO TREBIŠOV spol. s r.o.
  AGRO-OL s.r.o., Trebišov
  INSA, s.r.o
  Zmluvy za rok 2011
  Perehancová - zmluva č. 1/2011
  Perehancová Zm.č.1/2011
  Mandátna zmluva str. 1
  Mandátna zmluva str.2
  Mandátna zmluva str. 3
  Mandátna zmluva str. 4
  ABT - Takáč
  Takáč Vincent
  EMPROSTAV s r.o.
  ASA - AVE
  Zmluvy pred r. 2011
  OMEGA
  VUB
  VSE
  TOPSET Solutions s r.o.

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 15:00
  Utorok: 07:30 - 15:00
  Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:30
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 12:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  meteoblue