•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecolsovany.sk spravuje Obec Olšovany a snaží sa v čo  najväčšej miere o dodržanie platnje legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správa v znení neskorších predpisov  a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.  Obec si je vedomá nedodržania šdandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty doručené obci výlučne klasickou poštou ( verejné vyhlášky, zmluvy.).                          Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej podobe, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Správca obsahu

Obec Olšovany 

Adresa:
Obecný úrad Olšovany 
Olšovany 35
044 19 Ruskov

IČO: 00324574

DIČ: 2021244929

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice-okolie
Región: Olšavský
Počet obyvateľov: 677
Rozloha: 998 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1282

Všeobecné informácie: info@obecolsovany.sk
Podateľňa: podatelna@obecolsovany.sk
Starosta: František Marcin, e-mail: starosta@obecolsovany.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecolsovany.sk

Sekretariát: 

Tel.: 055 / 696 57 24

E-mail: sekretariat@obecolsovany.sk

            obecolsovany@netkosice.sk

Nahlasovanie podnetov protispoločenskej činnosti:                                                                                                                                        Obec Olšovany v zmysle zákona č.307/2014 Z.z. v platnom znení zverejňuje emailovú adresu na podávanie podnetov o nahlasovaní  protispoločenskej činnosti: kontrolor.olsovany@gmail.com

Zodpovedná osoba pre dohľad nad ochranou osobných údajov podľa § 44 odst.1 a ods.6 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení: Terézia Kinlovičová,  emailt.kinlovicova@gmail.com

Kompetencie:

Obec Olšovany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Olšovany je zriadený na spoločnom obecnom úrade Beniakovce so sídlom v Košiciach, Kmeťová 20.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

​info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

meteoblue