•  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Zmluvy na rok 2019

Zmluvy na rok 2018

Zmluvy na rok 2018

Zmluvy rok 2017

Zmluvy rok 2016
Dodatok k zmluve AVE
Zmluva o dielo
Dotácia pre CVC Mesto Košice
Zmluva o dielo vypracovanie projektu
Zmluva auditor
Zmluva ARC Košice- CVC
Zmluva o budúcej zmluve VVS
Kúpna zmluva
Zmluva o dielo MŠ
Zmluva o nakladaní s použitými batériami
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
Zmluva o zabezpečení separovaného zberu
VVS - zmluva o pripojení Ocú
Kúpna zmluva VVS
Zmluvy za rok 2015
Záložná zmluva MDV a RR SR zverejnená 26.1.2015
Záložná zmluva ŠFRB zverejnená 28.1.2015
Zmluva auditor rok 2015
Zmluva o dielo - verejné priestranstvo
Zmluva o dielo - oplotenie cintorína
Zmluvy SPP 2015
Dodatok č.1 z zmluve o dodávke plynu
Zámenná zmluva Agro OL
Dodatok č.1 k Zmluve 121212/0433 -INSA
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb Omega
Zmluva o poskytovaní poradenstva a služby
Zmluva obnova dediny
Zmluva o zriadení vecného bremena VVS
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluva o separovanom odpade
Zmluvy za rok 2014
Dodatok č.6 k zmluve o odpadoch - zverejnený 3.1.2014
Zmluva VUB - zverejnená 14.1.2014
Zmluva o nájme bytov - zverejnená 15.1.2014
Kúpna zmluva NB 12 b.j. - zverejnená 15.1.2014
Poistná zmluva - zverejnená 23.1.2014
Kúpna zmluva - spevnené plochy- zverejnená 27.2.2014
Zmluva o poskytnutie údajov z katastra -zverejnené 31.3.2014
TOPSET Dodatok č.4 k zmluve č.A1651/02/2007 zverejnené 2.4.2014
Zámenná zmluva-zverejnená 16.4.2014
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre CVC zverejnená 7.5.2014
CVC Mesto Košice - zverejnená 22.5.2014
Dohoda UPSVaR 332934/2014 zverejnená 4.6.2014
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zverejnená 15.7.2014
Zmluva o úvere NB zverejnená 11.8.2014
Zmluva o dielo zverejnená 2.9.2014
Príkazná zmluva
Mandátna zmluva
Zmluvy za rok 2013
Ing. Žigmund Szathmáry
Dodatok č.1 k Zmluve č.09/162/2012 VVS
SLOVGRAM
JUVENSTAV -
Zmluva o pripojení VSD
Zmluva o pripojení SPP
Zmluva o nájme pozemku - zverejnená 27.12.2013
Zmluvy za rok 2012
Environfond - POD
JUVENSTAV - POD
TRIO TATRA
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
VVS -Kanalizácia
Olšovany - Kanalizácia
INICO TREBIŠOV spol. s r.o.
AGRO-OL s.r.o., Trebišov
INSA, s.r.o
Zmluvy za rok 2011
Perehancová - zmluva č. 1/2011
Perehancová Zm.č.1/2011
Mandátna zmluva str. 1
Mandátna zmluva str.2
Mandátna zmluva str. 3
Mandátna zmluva str. 4
ABT - Takáč
Takáč Vincent
EMPROSTAV s r.o.
ASA - AVE
Zmluvy pred r. 2011
OMEGA
VUB
VSE
TOPSET Solutions s r.o.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie - Svieti.com