•  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecolsovany.sk spravuje Obec Olšovany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Olšovany 

Adresa:
Obecný úrad Olšovany 
Olšovany 35
044 19 Ruskov

IČO: 00324574

DIČ: 2021244929

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice-okolie
Región: Olšavský
Počet obyvateľov: 677
Rozloha: 998 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1282

Všeobecné informácie: info@obecolsovany.sk
Podateľňa: podatelna@obecolsovany.sk
Starosta: František Marcin, e-mail: starosta@obecolsovany.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecolsovany.sk

Sekretariát: 

Tel.: 055 / 696 57 24

E-mail: sekretariat@obecolsovany.sk

Nahlasovanie podnetov protispoločenskej činnosti:                                                                                                                                        Obec Olšovany v zmysle zákona č.307/2014 Z.z. v platnom znení zverejňuje emailovú adresu na podávanie podnetov o nahlasovaní  protispoločenskej činnosti: kontrolor.olsovany@gmail.com

Zodpovedná osoba pre dohľad nad ochranou osobných údajov podľa § 44 odst.1 a ods.6 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení: Terézia Kinlovičová,  email: t.kinlovicova@gmail.com

Kompetencie:

Obec Olšovany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Olšovany je zriadený na spoločnom obecnom úrade Beniakovce so sídlom v Košiciach, Kmeťová 20.

Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
Web: www.webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie - Svieti.com